Welkom » Contact » Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is simpel gezegd de ledenadministratie. Dat betekent dat hier gegevens worden bijgehouden van iedereen die als lid van de Kloosterkerk is ingeschreven.

Welke gegevens zijn dat?
Allereerst naam, adres en woonplaats. Maar ook geboortedatum en -plaats. Verder zijn er gegevens over doopdatum, eventueel belijdenisdatum en huwelijksdatum vastgelegd. Om een goed inzicht in de gezinssamenstelling te krijgen wordt bijgehouden op wiens naam het familieadres staat.

Hoe wordt dit bijgehouden?
Sinds het voorjaar van 2011 heeft de PKN een nieuw ledenadministratiesysteem met de naam LRP. Dit systeem lijkt vooralsnog redelijk goed te werken.
Om alle gegevens goed bij te kunnen houden spelen de gemeenteleden zelf ook een belangrijke rol. Bij b.v. een verhuizing kan dat gemeld worden aan het kerkelijk bureau.
Contactpersoon : Gretha Kruize, tel.  06 83230211  e-mail : kloosterkerkterapel@gmail.com