Welkom » Wie zijn wij » De Gemeente

De Gemeente

De Kloosterkerk is een van oudsher hervormde kerk die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij zijn een kleine en hechte, maar open geloofsgemeenschap die vrijheid van denken en geloven belangrijk vindt. Dat betekent in de praktijk dat er bij onze gemeente ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen en dat we open staan voor vernieuwende theologische inzichten en kritische vragen.

De Kloosterkerk heeft vrijzinnige wortels die zijn ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw. De hierboven  genoemde vrijheid van denken en geloven is hiervan een uitvloeisel. Deze visie heeft er toe bijgedragen dat vooral gedurende de laatste tientallen jaren mensen uit de omgeving die zich niet meer thuis voelden bij de orthodoxie, hun toevlucht zochten in de Kloosterkerk. Ook voor rand- en buitenkerkelijken is de drempel van onze kerk vaak laag gebleken. De aparte plaats die de Kloosterkerk in de streek inneemt heeft er toe bijgedragen dat er na het ontstaan van de PKN niet gefedereerd of gefuseerd is met de andere plaatselijke protestantse gemeentes binnen de PKN. Wel is er samenwerking op bepaalde gebieden en zijn er enkele gezamenlijke vieringen. Gezamenlijk met de andere PKN gemeente in Ter Apel, de Protestantse Regenbooggemeente, hebben we een kerkblad met de naam Kerkklanken dat maandelijks verschijnt.

Het aantal gemeenteleden dat al dan niet regelmatig in de kerk komt of anderszins actief is schatten we voorzichtig op 80. Een groot aantal leden buiten deze groep is eigenlijk alleen ‘donateur’ van de Kloosterkerk. Maar telkens weer blijkt dat tijdens de belangrijkste of crisismomenten van het leven zoals geboorte, huwelijk en overlijden onze kerk ook voor deze groep belangrijk blijft. Het gemiddelde aantal bezoekers van een ‘gewone’ zondagse dienst ligt tussen de 30 en 50. Op hoogtijdagen en bij gezamenlijke diensten kan dat aantal oplopen tot boven de 120. In de zomermaanden vinden veel toeristen die hun vakantie in de mooie omgeving doorbrengen hun weg naar de zondagse diensten.