Welkom » Diensten » Karakter diensten

Karakter diensten

In de Kloosterkerk houden we van een verzorgde en betekenisvolle liturgie. Symbolen en rituelen zijn voor ons waardevol als ze iets te zeggen hebben. Meestal volgen wij een vaste liturgie waarin o.a. momenten van stilte, het gezongen kyriegebed en meditatief orgelspel na de overdenking een plaats hebben. We zingen  uit het  Liedboek voor de kerken.
De gastpredikanten die bij ons voorgaan bij afwezigheid van onze eigen predikant proberen we zo zorgvuldig mogelijk uit te zoeken. Na afloop van de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie. Dat is een goed moment om met elkaar lief en leed te delen en de onderlinge band aan te halen. Ook de gasten stellen dit vaak erg op prijs.

Ongeveer vier maal per jaar doorbreken we het ritme van de gewone diensten om te experimenteren met nieuwe vormen van ontmoeting en bezinning. Elementen uit deze diensten zijn b.v. een totaal andere opstelling waarbij de aanwezigen meer in een kring zitten, koffie met iets lekkers tijdens de dienst en het optreden van musici met uiteenlopende soorten muziek. Ook een ‘preek van de leek’ zit jaarlijks in het programma.
Elk voorjaar organiseert de Kloosterkerk een zgn. Grunneger dainst, geheel uitgevoerd in de Groninger taal. Deze dienst heeft een bredere belangstelling dan de gewone diensten en trekt bezoekers uit de hele streek.