Welkom » Wie zijn wij » Diaconie

Diaconie

De diaconie in het algemeen heeft een geschiedenis die in feite zo oud is als de kerk zelf en was vanouds gericht op de armenzorg. Bij de Kloosterkerk bijvoorbeeld heeft de diaconie lange tijd het gebouw de Wilpskamp in bezit gehad dat werd gebruikt als onderdak voor gezinnen die te arm waren om zelf voor woonruimte te zorgen.

Vandaag de dag is het werkgebied van de diaconie wat ruimer, maar wel minder overzichtelijk dan vroeger. Dicht bij huis heeft de diaconie een rol gespeeld bij de totstandkoming  van een overzichtelijk verstrekkingenboekje van de gemeente Westerwolde en de vereenvoudiging van de aanvragen voor een vergoeding. Hierdoor worden mensen geholpen die moeilijk de weg kunnen vinden in de formulieren en de regelgeving van de overheid, terwijl ze gezien hun omstandigheden en inkomen wel recht hebben op een financiële tegemoetkoming.

De diaconie steunt met de opbrengst van collectes op diverse doelen gerichte acties in binnen- en buitenland. In de periode voorafgaand aan Pasen, de zgn. 40dagentijd, staat er elke zondag een vastenpot in de kerk. Zes zondagen lang wordt steeds een ander project van Kerk in Actie gesteund. De opbrengst is de laatste jaren hoog voor een kleine gemeente als de onze.

Diakenen zijn momenteel Jan Sikken en Peter Hijzelendoorn.
e-mail :  diaconiekloosterkerk@gmail.com