Welkom » Overdenkingen » Pastorale brief (15) door ds. Matthy Bijleveld op 21 juni 2020

Pastorale brief (15) door ds. Matthy Bijleveld op 21 juni 2020

Pastorale brief, zondag 21 juni 2020

Gedachten naar aanleiding van Matteüs 9, 35-36 en Matteüs 10, 1-8

 

Lieve mensen,

Hoe gaat het met jullie nu de Corona-crisis niet voorbij is maar het leven wel al weer gewoner wordt?

In de kalender van het geloof leven we in de tijd na Pinksteren. Daarover gaat ook de gelezen tekst. De leerlingen van Jezus worden erop uitgestuurd, de wereld in. Om hetzelfde te doen als Jezus,
hun en ons voorbeeld. We lezen dat hij mensen uit de nood hielp. Met andere woorden; hij trok zich het lot aan van mensen. In deze tekst staat dat hij innerlijk bewogen was. Zijn meeleven met mensen kwam van binnenuit. Het is geen plicht, geen trucje. Hij doet dit niet om zich boven andere mensen te verheffen en om macht over hen uit te oefenen. Hij is met name begaan met mensen die afgemat zijn en opgejaagd zijn geweest. Als hij spreekt over de toekomst van zijn leerlingen dan zegt hij dat ze anderen moeten genezen van hun kwalen. Het geloof gaat over genezen en helen.
Dat is helend geloof. In tegenstelling tot ongezond geloof dat overal controle over wil en mensen bang maakt dat ze er niet bij horen.

Helend geloof herken je aan innerlijke bewogenheid. De nood van de ander raakt je van binnenuit.
Soms voel je het in je eigen lichaam. Mensen in nood hebben in tegenstelling tot jou geen leven.
De onmenselijke details komen bij ons binnen. Die blijven haken. Mensen worden bijvoorbeeld vervolgd om hun overtuiging of geloof, zoals christenen in Iran. Officieel kent Iran vrijheid van godsdienst. Maar in 2018 waren er veelvuldig invallen in geheime huisgemeentes en werden christenen meegenomen en gevangen gezet. Sommige overleven dit. Anderen worden nooit meer gezien. Wat doet de Iraanse overheid met hen? Waar blijven zij? Op andere plaatsen worden groepen mensen opgejaagd naar buurlanden, zoals de Rohinyas in Myanmar, omdat ze door de overheersende cultuur hen niet accepteert.

 

Gisteren, zaterdag 20 juni, was het Wereldvluchtelingendag van de Verenigde Naties.

Theater Rotterdam en de Pauluskerk besteedden er aandacht aan. Onder het motto:

‘Ont-hamster mee’ kun je een noodpakket geven voor iemand zonder geldige papieren.
Onderaan deze brief ziet u hoe u hieraan kunt bijdragen.

Barmhartigheid, ontferming, compassie het zijn allemaal andere woorden voor deze innerlijke geraaktheid. Het gaat daarbij niet om medelijden zoals we compassie wel vertalen. Nee, meelijden maakt de mens in nood makkelijk ondergeschikt. Iedereen kan door het noodlot worden getroffen. Dat is ontwrichtend. Het gaat met pijn en verdriet gepaard. Daar hoeft niet nog een schep bovenop. Wat je ook overkomt je blijft mens en niet minder waard omdat het lot je heeft getroffen. Hoeveel mensen worden niet door het lot getroffen. Het leven is niet eerlijk. De één wordt geboren met veel verstand. Dan kun je goed leren en kun je een vak kiezen waarmee je veel geld verdient. Als je al niet zo fortuinlijk bent geboren sta je op achterstand. Daar komen vervolgens vaak nog veel meer onrechtvaardige dingen bij. Hoe het leven ook loopt als een mens in nood zit moet hij worden geholpen. Dat is niet de gewoonste zaak van de wereld. Dat weten we. Maar als we Jezus willen volgen roept hij ons wel daartoe op. Laat we ons raken? Van binnenuit?

Vorig jaar maakten we kennis met Ladan en Alireza. Zij kwamen van de Protestantse Bethelkerk in
Weert naar Ter Apel en zijn in de kloosterkerkgemeente opgevangen. Zij hebben hun status gekregen en kunnen binnenkort een huis in de buurt van Sittard betrekken.
Kortgeleden zijn:
Mohammad, Amir, Fereydoon, Hassan, Mahtab, Mahnaz (moeder van Mahtab, zij is doof, een zoon woont in Duitsland, ze spreken geen Engels), Merdad & Azita naar Ter Apel gekomen. Dominee Jolien Leeffers uit Weert vraagt ons of wij als gemeente ons ook een beetje over hen willen ontfermen. Ze hebben als christenen uit Iran de nodige bedreigende ervaringen  achter de rug.

Ook de Kloosterkerk geeft uitdrukking aan Wereldvluchtelingendag. Zaterdag 27 juni a.s. is deze groep mensen welkom in de Kloosterkerk. Voor het aansteken van een kaarsje. Om een praatje te maken met een aantal gemeenteleden. We hebben nog te maken met de beperkingen van de Coronacrisis. Toch willen we uiting geven aan onze innerlijke bewogenheid door hun lot.
Door eenvoudig onze kerkdeuren voor hen open te zetten. Door met hen kennis te maken.
Ze willen ook bijdragen aan het zijn van een gemeente van Christus. Mohammad is cameraman.
En in Weert heeft hij geholpen bij met het online zetten van kerkdiensten. In een volgende online viering vanuit de Kloosterkerk zal hij in het Farsi (Iraans) voorlezen uit het Evangelielezing naar Matteüs 9 & 10. U kunt deze derde kleine viering op zondag 28 juni a.s. volgen op uw pc.

De kerk denkt anders over bepaalde dingen. Het lot kan ons allemaal treffen. We zijn van elkaar afhankelijk. Dit maakt de een niet minder waard dan de ander. Barmhartigheid of ontferming gaat ook over gelijkwaardigheid. Jezus liet zich innerlijk raken door een mens in nood. Hem navolgen is dat zelfde pad proberen te bewandelen. Van harte uitgenodigd om onze Iraanse medechristenen
de komende tijd warm welkom te heten en een tijdelijk geestelijk onderdak te bieden in onze gemeente!

De tijd van ons afscheid nadert. De afscheidsdienst staat gepland op zondag 5 juli a.s. om 10 uur. Weet dat u vóór die tijd welkom bent in de tuin van de pastorie! Wel moet u zich even melden.

Met hartelijke groet,

Matthy, en ook van Herke.

 

PS 1. In heel Europa gaan de muziekfestivals deze zomer niet door. Daarom is er online een alternatief bedacht, het heet: Festivals for Compassion (www.festivalsforcompassion.com)
Onze componist des Vaderlands, de van origine Griekse Calliope Tsoupaki,  maakte voor dit festival van Ontferming het muziekstuk: Thin Air (dunne lucht). Dit stuk wordt in een estafette op allerlei muziekinstrumenten in heel Europa gespeeld. Als een stuk om iedereen die door de Corona-crisis is getroffen te gedenken. En ook om het leven te vieren! Hieronder hoort u de uitvoering door
Wiek Hijmans op zijn elektrische gitaar:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ln7eM98sDjk&feature=youtu.be

 

PS 2. Theater Rotterdam en Pauluskerk op 20 juni:

Wereldvluchtelingendag Donatie Noodpakket

Ont-hamster mee: geef een noodpakket voor iemand zonder geldige papieren

Er wonen naar schatting tienduizenden mensen ‘ongedocumenteerd’ in Nederland. Zij mogen niet werken, geen opleiding volgen, huis huren of zich tegen ziektekosten verzekeren. Met de Corona-crisis verloren veel mensen hun inkomsten. Er is nood aan van alles: vooral aan voedsel en geld om de huur te betalen. Op Wereldvluchtelingendag kun je helpen door een eigen noodpakket naar de Pauluskerk te brengen, geheel Coronaproof. Doneren kan ook. Met het kopen van een ticket via deze website betaal je een noodpakket dat door de Pauluskerk wordt gemaakt en uitgedeeld. Je kunt kiezen tussen een klein, middel of groot pakket, van 5, 10 of 15 euro. De pakketten worden gevuld met rijst, pasta, olie, blikken groenten en gebruiksartikelen als shampoo en tandpasta.

Je kunt een kaartje kopen per pakket of direct doneren via deze links:

Tikkie: klein pakket 5 euro

Tikkie: medium pakket 10 euro

Tikkie: groot pakket 15 euro

 

Theater Rotterdam en de Pauluskerk maakten samen onderstaande podcast:

https://soundcloud.com/theaterrotterdam/podcast-catch-22-wereldvluchtelingendag-2020

 

Lees meer over de positie van ongedocumenteerde vluchtelingen op de website van de Pauluskerk.
www.pauluskerkrotterdam.nl

 

Deze slogan hebben ze daar: Overwin het kwade door het goede!