Welkom » Overdenkingen » Korte viering voor 9 mei 2021 met ds. Melle Leffers ‘Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken’

Korte viering voor 9 mei 2021 met ds. Melle Leffers ‘Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken’

 

Liturgie van deze dienst:

Melle Leffers                      voorganger

Geertje Tuinstra                kerkenraadslid

Piet Tuinstra                      lector

Bertus Kloosterman         piano

Johan Wolbers                  techniek

 

Inleidend pianospel

 Welkom door Geertje Tuinstra

 Aanvangslied: NLB 601 CD Trijntje Oosterhuis Mensen veel geluk track 21

 Bemoediging en groet

 Gebed om ontferming

 Piano: NLB 657:1, 2 en 4 (evt. improvisatie op dit lied)

Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven, om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

 Gedicht – Aanvechtbaar (Jaap Zijlstra) door Piet Tuinstra

Als je een wijnstok z’n gang laat gaan –
een wonder hoe uit zo’n kale stam
een prachtige wingerd ontstaat, een wonder
hoe een kind kan uitgroeien tot een volwassene
met een weelde aan mogelijkheden,
een lust om te zien en dan toch
is daar het gevecht van Jakob aan de Jabbok,
het gevecht van Jezus in Getsemane,
het eigen gevecht, is daar de landman
die ons snoeit, niet dan gehavend
gaat Jakob de stamvader, gaat Jezus de stam-
zoon, ga ik het andere land binnen
waar ik, een wonder, gewond als ik ben,
vrucht kan dragen, waar na een angstige
duisternis de zon over mij opgaat, o God,
wees ook mij op die tocht genadig,
snoei mij, vecht mij aan.

 Piano: NLB 833 (Melle spreekt de tekst)

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.

 Schriftlezing: Johannes 15:1-8 Piet Tuinstra

 Overweging

 Meditatief pianospel over NLB 653:1,5,7

U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven, draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, doorstroom ons met uw hartebloed.

O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

 Gebeden

 NLB 425 CD Met hart en ziel 1, track 11 Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Afsluitende woorden en zegen

 Uitleidend pianospel