Welkom » Overdenkingen » Korte paasviering op 4 april 2021 met ds. Melle Leffers

Korte paasviering op 4 april 2021 met ds. Melle Leffers

Een korte paasviering in de Kloosterkerk van Ter Apel

Voorganger          ds. Melle Leffers
Lector                    Geertje Tuinstra
Orgel/piano          Bertus Kloosterman
Zang                       Harm de Vries
Trompet                Henk de Vries
Opname                Peter Hijzelendoorn

Voorafgaand aan de dienst een impressie van de kruiswegstaties door Jan Toorop zoals ze in de Kloosterkerk hangen. Deze opname is gemaakt door Mohammad Paknahad, een Iraanse Christen die tijdens zijn verblijf in het AZC van Ter Apel, deel uitmaakte van onze gemeente.