Welkom » Overdenkingen » Pastorale brieven door ds. Matthy Bijleveld

Pastorale brieven door ds. Matthy Bijleveld

Pastorale brieven in tijden van Corona door ds. Matthy Bijleveld
Voorjaar 2020

Dit zijn de gebundelde brieven die Matthy Bijleveld wekelijks schreef voor de Kloosterkerkgemeente in het voorjaar van 2020 toen het coronavirus de  kerkdiensten onmogelijk maakte.
Met bijdragen van Herke Tichelaar.
Ontwerp en illustraties Matty de Vries

Klik op het onderstaande

Geloofsbrieven