Welkom » Nieuws » Voor wie steek jij een lichtje aan ?

Voor wie steek jij een lichtje aan ?

Voor wie steekt u een lichtje aan?

Als u dit jaar een dierbaar familielid of een vriend bent verloren en u wilt voor hem of haar een lichtje aansteken dan kan dit op zondag 24 november a.s. om 10.00 uur in de Kloosterkerk, Ter Apel.

Het gemis en verdriet na het overlijden van een dierbare is vaak groot.
En de behoefte aan het delen van verdriet neemt toe. In de zogenoemde Gedachtenisdienst besteden wij hier aandacht aan.

Vanaf dit jaar biedt de Kloosterkerk ook dorpsgenoten die geen lid zijn van de gemeente
de gelegenheid om tijdens deze Gedachtenisdienst, zijn of haar gestorven familielid te gedenken.
Laat u ons weten of u hieraan deel wilt nemen?
Dan kan ook zijn of haar naam worden genoemd in de viering.
En u kunt voor haar of hem een lichtje aansteken. Daar is in deze viering ruim gelegenheid voor. Na de dienst drinken wij koffie en delen met elkaar onze herinneringen.
Als u opgehaald wilt worden, kan dat ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van de Kloosterkerk: tel. 584992.
Let op: Iedereen is van harte welkom!