Welkom » Nieuws » Gedenken overledenen afgelopen jaar

Gedenken overledenen afgelopen jaar

In de Kloosterkerk is het gebruikelijk om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen van het afgelopen jaar te gedenken. Daarna begint de Adventstijd. Dit jaar is deze dienst op zondag 26 november. In de dienst, die om 9.00 uur begint, noemen we de namen van allen die ons zijn ontvallen en steken we voor ieder van hen een persoonlijke kaars aan. De nabestaanden van de overledenen worden per brief uitgenodigd om de dienst bij te wonen en, als men dat wil, de kaars van hun dierbare aan te steken. Daarna wordt een kaars aangestoken voor allen die hen eerder zijn voorgegaan en wie we nog steeds missen en gedenken.

We nodigen iedereen uit, die het afgelopen jaar een dierbare uit familie- of vriendenkring heeft verloren en deze graag wil gedenken in de dienst. U bent van harte welkom om samen met anderen een kaarsje op te steken en bij zijn of haar leven stil te staan. De dienst is bedoeld voor alle dorpsgenoten.

Vindt u het bezwaarlijk om alleen te gaan, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Kloosterkerk, tel. 584992. U wordt dan opgehaald om samen naar de kerk te gaan. Ook kunt u op dit nummer de naam van de overledene doorgeven, zodat deze genoemd wordt in de dienst. Wanneer u de drempel te hoogt vindt om bij de kerkdienst aanwezig te zijn, bestaat de mogelijkheid om die ochtend tussen 10.00 en 11.00 uur een kaarsje op te steken en een moment van gedenken te nemen.

“Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in goede gedachten der herinnering.
Is verwijlen bij een brok leven en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde.
Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is niet te vergeten.”
Dietrich Bonhoeffer