Welkom » Nieuws » Cursus ‘Leven na verlies’

Cursus ‘Leven na verlies’

TER APEL – De Ter Apeler Kloosterkerk wil kerk in en met het dorp zijn. Daarom biedt de kerk  de cursus ‘leven na verlies’ aan. De leiding is in handen van predikant Melle Leffers. Hij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met rouw en verlies. De waarde van de cursus heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen.

Het verliezen van een dierbare door de dood is een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders. Je krijgt te maken met een wirwar aan gevoelens van verdriet en gemis, tot aan boosheid, schuldgevoelens en jaloezie aan toe. Als vanzelf komen er vragen: Hoe moet ik verder? Hoe geef ik mijn leven een nieuwe zin? Thema’s die aan de orde komen zijn: de periode vóór het afscheid, de uitvaart(dienst), wat gebeurt er als je rouwt, de reacties uit je omgeving, het omgaan met moeilijke dagen, en uiteindelijk de vraag: wat geeft je de kracht om verder te gaan? Voorafgaand aan de cursus vindt er een voorgesprek plaats om mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen.

De groep bestaat uit maximaal acht personen en komt acht keer bij elkaar.

Kerkelijk betrokken zijn is nadrukkelijk geen vereiste.

Een drietal reacties van eerdere deelnemers:

Het belangrijkste dat de groep mij gebracht heeft, is wel de ruimte om je te kunnen uitspreken, zonder dat je het gevoel hebt dat de ander het te veel vindt of te confronterend’.

‘Het herkennen en erkennen van gevoelens en gedachten heeft mij goed gedaan’. 

‘Het gemis zal altijd blijven, maar door deze cursus kan ik er beter mee omgaan’.

Wilt u zich opgeven of wilt u meer weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Melle Leffers  (M 06 – 51433553 of email predikantkloosterkerk@gmail.com)

Bij voldoende aanmeldingen starten we in het voorjaar.