Welkom » Giften

Giften

De Hervormde Kloosterkerkgemeente  Ter Apel valt onder de ANBI-regeling. (Algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat wij geen belasting hoeven betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen.
Het geld dat u ons schenkt komt dus volledig ten goede aan ons werk.
Ook voor u is fiscaal vriendelijk schenken een manier van doneren die belastingtechnisch aantrekkelijk is. Voor een donatie aan de Kloosterkerk heeft u namelijk recht op aftrek van de belasting.
Om uw schenking/gift 100% aftrekbaar te laten zijn van de belasting, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: De belangrijkste voorwaarde is dat u de donatie regelmatig en minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar onze kerk Hiervoor is tegenwoordig geen notariële akte meer nodig.
Het enige dat van de schenker wordt gevraagd is het invullen van een formulier waarop u verklaart voor minimaal vijf jaar een bedrag te schenken aan de Kloosterkerk.  Het formulier kunt u downloaden door op de volgende link te klikken :   overeenkomst periodieke gift
Dit document bevat een formulier voor uw eigen administratie en een exemplaar voor de kerk.
Doen zich bijzondere omstandigheden voor dan kan de schenking met directe ingang worden stop gezet. Dat is bv. het geval wanneer iemand werkloos wordt. Bij overlijden vervalt de verplichting sowieso.
Lijkt deze manier van fiscaal voordelig schenken aan onze kerk u een aantrekkelijk idee, neem dan contact op met één der kerkrentmeesters. Ook zij beschikken over de officiële formulieren die hiervoor nodig zijn. Zij vullen hun gedeelte voor u in en kunnen u met de verdere invulling  helpen voor zover dat nodig zou zijn.

Algemene gegevens
Hervormde Kloosterkerkgemeente Ter Apel (onderdeel Protestantse Kerk in Nederland)
RSIN- of fiscaalnummer : 816996891
Mocht u onder bovenstaande voorwaarden geld aan de diaconie willen schenken, dan geldt daarvoor het volgende RSIN-nummer :  824104900 

Contactgegevens: Website :  www.kloosterkerkterapel.nl

Het beleidsplan van de Kloosterkerk kunt u vinden via de onderbalk van de websitepagina’s van de Kloosterkerk:
Beleidsplan Kloosterkerkgemeente Ter Apel 2020-2025.

Ook het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via de onderbalk van de websitepagina’s: Beleidsplan dienstenorganisatie 2017 – 2021.

 

Financiële verantwoording

 

Kerkrentmeesters


ANBI 2020 kerkrentmeesters

Diaconie


ANBI 2020 diaconie