Welkom » Fotoalbum » Nieuw naambord juni 2019

Nieuw naambord juni 2019

In juni 2019 werd een nieuw naambord bij het toegangshek geplaatst waarop de niet meer van toepassing zijnde naam Ned. Herv. Kerk werd vervangen door ‘Kloosterkerk’.