Kerkenraad

De kerkenraad bestaat  momenteel uit 10 personen.      
M.G.F. Bijleveld (Matthy)                        predikant
A.H.J. Stricker – Kerkhof (Tine)          scriba (secretaris)
J.E. Schaver (Enno)                                   kerkrentmeester
B. Koopman (Bertha)                                diaken
J. G. Vegter (Jannie)                                  diaken
J. Bron (Jaco)                                               preses (voorzitter)
P. W√∂sten (Paul)                                         kerkrentmeester
B. Bos (Bert)                                                  kerkrentmeester
R. Bos (Roelinda)                                        kerkrentmeester
D. Smedes (Dieneke)                                  pastoraat
M. Bakker (Margriet)                                 notulist

Mocht u berichten of vragen aan de kerkenraad hebben, neem dan contact op met de scriba mevr. A.H.J. Stricker-Kerkhof, Markeweg 9561SB  Ter Apel, tel. 0599-582745  
e-mail:  antinastricker@home.nl