Gesprekskring

De gesprekskring van de Kloosterkerk bestaat uit ongeveer tien deelnemers. De groep komt zeven maal per jaar bijeen en bespreekt dan een onderwerp dat past in het thema dat elk jaar aan het begin van het nieuwe seizoen in september wordt vastgesteld.